Giải pháp tài chính cho bạn

50 CENT CHUNG TAY
VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

WELCOME !!!
50 CENT ra đời dựa trên sự phát triển nền tảng công nghệ 4.0 của thế giới.
Với hai mục tiêu chính: huy động vốn tức thời phục vụ StartUp, tiêu dùng, nhu cầu vốn cá nhân...
Và kết nối các Nhà Đầu Tư đến với các cơ hội đầu tư thiết thực có lãi.
50 CENT mang đến cho Bạn giải pháp tối ưu nhất để ai cũng có thể là nhà đầu tư
và ai cũng có thể được tiếp cận nguồn vốn HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ CỦA BẠN NGAY THÔI

- Hoặc -

Giải pháp

Simple Perfect

Hãy đầu tư cho chính mình và kêu gọi đầu tư cho chính mình
Với tối thiểu 1.000.000 VNĐ đầu tư Bạn có tới 3 vòng gọi vốn từ những Nhà Đầu Tư tiếp theo
để huy động được số vốn mà bạn mong muốn

Bạn đầu tư gọi vốn
cho chính Bạn!

VÒNG
I
VÒNG
II
VÒNG
III
  • *: Với mỗi vòng gọi vốn, bạn cần 02 Nhà Đầu Tư tham gia đầu tư tương đương với số tiền bạn đầu tư để gọi vốn
  • Thực hiện lệnh rút tiền ngay khi hoàn thành mỗi vòng gọi vốn

Khách hàng đánh giá